Srpski
Primio/la sam Obaveštenje o Podnetom Zahtevu
 
Citaj više
Šta se dogada kada se po zahtevu donese odluka
 
Citaj više
Saznaj više o KAI
 
Citaj više
KPA Webmap
Download your Decision
Public Access
Pretraga
Traži kpaonline:
KPA Zahtevi Imovine pod administracijom

Trazite preko br. parcele:
Odaberite opstinu:
Unesite br. parcele:

Imajte na umu: da kada korisitite ovu aplikaciju radi pretrage za imovinom, trebate koristiti originalno ime katastarske opštine. Podaci KAI su zasnovani na informacijama koje su unete prilikom podnošenja zahteva i stoga ne odražavaju promene koje su nastale osnivanjem nekih novih opština na Kosovu.

Statistika
 Podneti zahtevi: 42749
 Odluceni zahtevi: 42116

 Objavljeni zahtevi: 42749
Zaposlenja
Lokalne pozicije 1
   Administrativni asistent 3 (2 pozicije)
  Nema raspisanih konkursa
  OBAVEŠTENJE O SUSPENDOVANJU UPRAVLJANJA IMOVINOM
Objavljeno: 16-05-2018

OBAVEŠTENJE O SUSPENDOVANJU UPRAVLJANJA IMOVINOM

Priština,  16 maj 2018

U skladu sa članom 21 tačka 1 i 2 Zakona br. 05/L-010 o KAUVI, nadležnost da upravlja stambenom, komercijalnom i poljoprivrednom imovinom, koju je ranije imala Direkcija za stambena i  imovinska pitanja (DSIP), i Kosovska agencija za imovinu (KAI), je preneta na Kosovsku agenciju za upoređivanje i verifikaciju imovine (KAUVI).

Ovo upravljanje je na osnovu zakona bilo ograničeno do dana 18. maja 2018 godine. Međutim, nakon preporuka Ombudsmana(zaštitnik građana) br. 551/2017, u kojima se zahteva produžetak zakonskog roka za upravljanje imovinom, Vlada Kosova je usvojila koncept-dokument  o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji.

Pošto su izmene i dopune Zakona o Agenciji u postupku, obaveštavamo vas de će Agencija, poštujući važeća pravila i zakonske odredbe,a na osnovu preporuke Ombudsmana(zaštitnik građana) od dana 18. MAJA 2018 godine SUSPENDOVATI proces upravljanja imovinom i Program zakupa.

Ova mera SUSPENZIJE je privremena  i  ne podrazumeva neophodno pun prestanak uprave, već je suspenzija do okončanja izmena i dopuna Zakona o Agenciji, preko kojih je predviđen produžetak roka za upravljanje imovinom od strane Agencije.

Ovom prilikom vas obaveštavamo da podnosioci zahteva čiji je zahtev uspešno rešen imaju pravo da traže povraćaj u posed imovine u bilo koje vreme, obavestivši Agenciju pismenim putem.

Ovo obaveštenje o SUSPENZIJI važi do obaveštenja o narednoj odluci.

KAUVI ostaje posvećena garantovanju i zaštiti imovinskih prava za sve građanje Kosova bez razlika.

Izvršni sekretarijat KAUVI


vise vesti

> Službena poseta KAUVI Zagrebu (Hrvatska)
06-03-2017
> Studijska poseta Oslu, Norveškoj u cilju razmene iskustava
27-02-2017
arhiva vesti
Pregled iseljenja
Današnji datum
20-09-2019

KAI planira sprovodenje iseljenja u skladu sa agencijama za sprovodenje zakona i pravi nedeljni plan. Klikom na datum dole, dobicete pristup pregledu iseljenja podeljenim po opstinama za tu nedelju.

Početna >>|
KAI „Direktna linija“
Ako zelite, mozete nas kontaktirati telefonom od Ponedeljka do Petka (08:00-16:30) na +381 38 249 936
Podržavaju
 
2008 © KAI Sva prava zadržana. Ueb dizajn KAI
RSS