Srpski

Radionica u vezi sa nacrtom administrativnog uputstva

img img img

Danas, 27. februara 2020. godine, održana je jednodnevna radionica o finalizaciji nacrta administrativnog uputstva koji definiše pravila i postupke za konfiskaciju i rušenje nezakonitih struktura. Radionicu je organizovala pravna služba kancelarije premijera u saradnji sa Agencijom, a finansirao je OEBS, na istoj su takođe prisustvovali predstavnici SPEU, Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva finansija i transfera, Ministarstva pravde, Ministarstva za zajednice i Povratak, Policije kao i predstavnici drugih relevantnih institucija. Učesnicima je predstavljen nacrt administrativnog uputstva, učesnici su dali komentare i predloge koji će biti uneti u najnoviji nacrt i isti će se proslediti dalje.