English
Area Claims received Claims decided Total Settled privately (claim withdrawn) no decision by KPCC Rejected Settled privately (closed on request) decision by KPCC Destroyed Administered Leased Re-possessed Seized and auctioned Demolished
 
Kosovo Wide 42751 42118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% of decisions filed 100 98.5 0                  
% of decisions implemented - - 100                  
 
MITROVICË/MITROVICA 4687 4597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leposaviq/Leposavic 75 75                    
Mitrovicë/Mitrovica 627 606                    
Skenderaj/Srbica 1780 1765                    
Vushtrri/Vucitrn 1768 1714                    
Zubin Potok 332 332                    
Zvecan 105 105                    
 
GJILAN/GNJILANE 9422 9322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjilan/Gnjilane 1729 1699                    
Kamenicë/Kamenica 1506 1497                    
Kacanik 245 242                    
Novorberde/Novo Brdo 924 923                    
Shterpce/Strpce 127 127                    
Ferizaj/Urosevac 3158 3113                    
Viti/Vitina 1733 1721                    
 
PEJË/PEC 14707 14504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjakovë/Dakovica 796 778                    
Deçcan/Decane 730 722                    
Klinë/Klina 3645 3615                    
Istog/Istok 5942 5898                    
Pejë/Pec 3594 3491                    
 
PRISHTINË/PRISTINA 7288 7125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gllogofc/Glogovac 58 58                    
Fushë Kosovë/Kosovo Polje 404 395                    
Lipjan/Lipljan 1580 1543                    
Obiliq/Obilic 465 457                    
Podujevë/Podujevo 2180 2149                    
Prishtinë/Pristina 2351 2274                    
Shtime/Stimlje 250 249                    
 
PRIZREN 6647 6570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragash/Dragas 6 4                    
Malishevë/Malisevo 586 584                    
Rahovec/Orahovac 615 604                    
Prizren 3589 3536                    
Suharekë/Suva Reka 1851 1842                    
KPA's "Direct Line"
You may contact us by phone Monday through Friday
(08:00-16:30) by dialing +381 38 249 936
Supported by
 
2007 © KPA All rights reserved. Web design by KPA